Proces `Beul van Genua' gestaakt

De Duitse federale rechtbank heeft het proces tegen voormalig SS-officier Friedrich Engel, de `beul van Genua' stopgezet. De 95-jarige Engel stond terecht wegens de executie van Italiaanse krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rechtbank achtte doodslag bewezen, maar moord niet. De aanklacht wegens doodslag is verjaard. Eerder achtte een rechter in Hamburg Engel wel schuldig, maar de federale rechter vond het bewijs onvoldoende. De federale rechter wilde de zaak niet terugverwijzen naar een lagere rechtbank gezien de hoge leeftijd en de verminderde toerekeningsvatbaarheid van Engel.