Overheid pompt 1,7 miljard in haven

De Nederlandse overheid investeert de komende jaren 1,7 miljard euro in uitbreiding van de Rotterdamse haven. 500 miljoen euro van dat bedrag wordt door het rijk aangewend voor de aankoop van aandelen in het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam, waarvan de overheid voor eenderde eigenaar wordt. Rotterdam financiert uit de aandelenverkoop de aanleg van de Tweede Maasvlakte met maximaal 1.000 hectare voor nieuwe haventerreinen, voornamelijk voor de overslag van containers en chemiebedrijven. De overheid stelt voor de Maasvlakte ook 726 miljoen euro beschikbaar, te betalen in twee tranches van 363 miljoen euro in de periode 2010-2012, voor de aanleg van een zeewering

Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering van de 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden in het havengebied. Voor ondermeer een zeereservaat en een nieuw duingebied voor de kust van Delfland stelt het kabinet 184 miljoen euro beschikbaar. Het hele Maasvlakteproject gaat 2,6 miljard euro kosten.

Minister Peijs (Verkeer) tekende er bij aan dat het licht voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte pas op groen gaat als in 2006 zeker is dat het project rendeert. Via `joint control' behoudt het Rijk wel een veto bij belangrijke aandeelhoudersbeslissingen, onderstreepte minister Zalm van Financiën. Hij is niet van plan Rotterdam via de twee regeringscommissarissen als een soort verlengstuk van Den Haag op de huid te zitten. Het ontwikkelingskrediet van 726 miljoen euro hoopt Zalm via de winstuitkering op termijn terug te krijgen.

Volgens Zalm zit het wel goed met Europese goedkeuring voor deze financiële constructie. ,,Deze deal is Brussel-proof. Tegen het bouwen van de overheid van een zeewering wordt nergens ter wereld bezwaar gemaakt.'' Minister Peijs van Verkeer denkt dat Brussel ook geen bezwaar zal maken tegen de milieu-investeringen in het Maasvlakte-project.

Maasvlakte Pagina 25