OM vaak bedreigd

Meer dan 1.300 medewerkers van het openbaar ministerie hebben gereageerd op een enquête waarin zij hun hart konden luchten over bedreigingen uit het criminele circuit. Dat gebeurde na de commotie over bedreigingen van de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy, die maandenlang moest onderduiken. Maar het dossier-Plooy staat niet op zichzelf, volgens teamhoofd Kitty Nooy die het onderzoek leidt dat het college van procureurs-generaal dit jaar entameerde naar de vraag in hoeverre leden van het openbaar ministerie met dit fenomeen geconfronteerd worden.

Uit de enquête blijkt dat een groot aantal OM-medewerkers ooit is bedreigd. De manier waarop justitie die bedreigde medewerkers opvangt en begeleidt, laat te wensen over, zegt Nooy in het interne justitieblad Opportuun. ,,Wie nooit bedreigd is, weet niet wat het is om op stel en sprong onder te moeten duiken. De organisatie van het openbaar ministerie is daar niet op ingericht.''

Nooy werd zelf enkele jaren geleden bedreigd na een strafzaak waar de emoties hoog opliepen. De recherche bood haar de keuze tussen meteen een vakantie boeken, pantserbakken voor haar woonadres of ergens onderduiken onder bescherming van een permanent arrestatieteam (AT). Nooy besloot naar huis te gaan. In haar dagboek schreef ze. ,,Terwijl ik thuis ben, druppelen nog meer AT'ers binnen. Ik vertel mijn kinderen dat deze politiemannen even gezellig koffie komen drinken.'' De bedreigingen aan haar adres houden haar tot op de dag van vandaag bezig.