Meer kinderen bij gastoudergezin

Gastouders mogen voortaan maximaal zes kinderen opvangen in plaats van vier. De ministerraad heeft dat gisteren besloten. Ook mag de opvang voortaan plaatsvinden buiten de gezinssituatie van de gastouders. De opvang mag ook plaatshebben in hiervoor speciaal ingerichte ruimtes. Die moeten zich wel bevinden op het woonadres van de gastouder.