`Meer kernenergie'

Het aandeel van kernenergie in de wereldproductie van elektriciteit kan stijgen van ongeveer 16 procent nu tot 27 procent in 2030. Dat denkt het Internationale Bureau voor Kernenergie (IAEA) in Wenen.