Klokkenluiders moeten niet hoeven vrezen voor hun baan

In deze krant van 19 juni stond te lezen dat volgens topmanager Hans Bouwman de helft van de top van Shell cijfers opklopte. Hoe reageren deze topmanagers hierop? Het desbetreffende artikel `Halve Shell-top wist van problemen' toont aan dat de grote meerderheid zich aanpast aan het nieuwe regime, dat sommigen zich verlustigen aan geroddel, en dat een enkeling kritiek uit op de leiding, wat prompt leidt tot baanverlies van de desbetreffende medewerker. Dit voorbeeld toont aan hoe moeilijk het is voor direct betrokkenen om misstanden in de eigen organisatie aan de kaak te stellen.

De malversaties in de bouwsector, bij Ahold en bij de Europese Commissie tonen aan dat Shell niet op zichzelf staat en dat foute leiders in de meest gerenommeerde organisaties aan de macht kunnen komen. De overheid heeft dan ook tot taak een klimaat te scheppen waarin medewerkers misstanden aan de orde kunnen stellen. Met zijn weigering klokkenluider Bos van de bouwfraude schadeloos te stellen, geeft Balkenende het verkeerde signaal af.

    • Floris Kneefel