Elimineren!

De KNVB deed een halve eeuw geleden alles om te voorkomen dat hier het betaalde voetbal werd ingevoerd. Niets werd geschuwd om voetbalmakelaars horendol te maken. En voetballer Bep Bakhuys, die als eerste Nederlander naar het buitenland vertrok om met zijn sport geld te verdienen, moet helemaal gek zijn geworden van de toenmalige bestuurders van de KNVB. Het is schokkend hoe ver de KNVB hierin ging.

Op verzoek van het Nationaal Archief Magazine onderzocht ik de KNVB-archieven over de invoering van het profvoetbal. Dat was in 1954, dus precies een halve eeuw geleden. Met name de oude voorzitter Karel Lotsy wilde niets weten van betaald voetbal. ,,Lafaards!'', snauwde hij toen hij hoorde dat dit toch werd ingevoerd. Dat veel voetballers door hun sport de stadions lieten volstromen, en voor de bond dus veel geld verdienden, deed er niet toe.

Bakhuys kreeg hier eerder al genoeg van en vertrok na een affaire met VVV in 1937 naar Frankrijk. Hij werd uitgekotst door het land op een manier die zelfs Dick Advocaat nooit meemaakte – en dat hopelijk ook nooit hóeft. ,,Natrappen is voor voetballers verboden'', zei Bakhuys toen. ,,Toen ik voetballer was, heeft men dat blijkbaar vergeten. Want nagetrapt heeft men mij tot op den laatsten dag, dat ik in Holland was.''

Dertien jaar later, op 17 juni 1950 was er een bestuursvergadering van de KNVB, met Bakhuys als agendapunt. `In de kachel stoppen!' opent het betreffende dossier. Want er zat een brief aan Bakhuys bij, die door secretaris-generaal Lo Brunt was onderschept. Die kwam van Raymond Siener van de Franse club Metz. Hij vroeg om hulp bij het zoeken van Nederlandse voetballers voor zijn club. ,,Mijn vraag is nu'', schreef Brunt, ,,wat verder in deze zaak moet worden gedaan.'' Waarop bestuurslid ir. H.F. Hopster voorstelde: ,,Niet doorgeven.'' Ofwel: eerst schendt de KNVB het briefgeheim en daarna steelt het ook nog post. Nogal logisch dat deze informatie eigenlijk in het vuur moest. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.

Ook had de KNVB in 1950 een soort spionagenetwerk opgezet. Nu had Brunt zelf een brief geschreven aan de medebestuurders. ,,De man, die Wilkes geronseld heeft, de Heer Cassadel, Govert Flinckstraat 341, Amsterdam, is op het ogenblik druk bezig met het ronselen van spelers voor Italië.'' Cassadel moest eens goed worden tegengewerkt door een onderzoek te starten naar zijn verblijfsvergunning. Doel van dit alles, zoals in de notulen letterlijk staat: ,,Deze meneer te elimineren.'' Niet dat hij dood hoefde natuurlijk, maar het land worden uitgezet was ook niet verkeerd.

Dit zijn twee voorbeelden, maar er zitten er meer in de archieven. We hoeven hier de huidige KNVB niet meer op aan te spreken, maar vanuit historisch perspectief kan het geen kwaad om te weten wat de bond een halve eeuw geleden voor smerige grapjes uithaalde.

jurryt@xs4all.nl

    • Jurryt van de Vooren