De lezer schrijft over een fout in een bericht en een commentaar...

Dank voor de rectificatie die 19 juni werd geplaatst op de foutieve berichtgeving een dag eerder over het schietincident met een Nederlandse militair in Irak. Met de vaststelling dat mr. De Wijkerslooth, anders dan geschreven, níét bekend heeft gemaakt dat de desbetreffende militair lid was geweest van de BBE en had deelgenomen aan geheime buitenlandse missies, is de zaak formeel rechtgezet.

Hoewel ook in deze kwestie het adagium geldt dat `als je geknipt wordt, moet je stil zitten', blijft deze rechtzetting mager. De foutieve informatie was namelijk niet alleen opgenomen in een redactioneel artikel, maar ook in het hoofdredactioneel commentaar. Vermelding van de foutieve informatie werd daarin gevolgd door de zin: ,,Alleen al het feit dat De Wijkerslooth dergelijke vertrouwelijke informatie schriftelijk verspreidde, roept twijfels op over zijn professionaliteit.''

Als nu is vastgesteld dat de gewraakte informatie níet door De Wijkerslooth is verspreid, wat dan te denken van deze conclusie in het commentaar?

Ontvalt hiermee niet de basis van het commentaar? En verdient een fout in dit geval dan geen prominentere rechtzetting dan een paar regels in de rubriek `Correcties en Aanvullingen'?

    • Eric Stolwijk
    • Hoofd Voorlichtingsdienst Openbaar Ministerie