Criticaster van de VVD snapt niet wat tegenwoordig leeft 1

Historicus Van Beek schildert de VVD af als een verzameling kwaadaardige, ongelovige, neoconservatieve nationalisten (Opiniepagina, 21 juni). De echte liberalen zijn de partij uitgepest en de eens zo aimabele grote roerganger en stemmentrekker Dijkstal valt niets dan ondankbaarheid ten deel. Ook het gedachtegoed van Thorbecke en Molly Geertsema wordt volgens hem niet meer aangehangen.

Van het door hem zo verafschuwde conservatisme, populair vertaald als `de onwil tot vernieuwen', is Van Beek zelf een briljant voorbeeld. Het lijkt of aan deze historicus de ontwikkelingen in het laatste decennium totaal voorbij zijn gegaan. Het liefst ziet hij de VVD de ogen sluiten voor de snel veranderende wereld. Realpolitik is kennelijk een vies woord en voeling houden met wat onder de kiezers leeft zal wel als het toegeven aan onderbuikgevoelens worden afgedaan.