Blewitt

Uw krant publiceerde een interview met Graham Blewitt (Z, 19 juni), de plaatsvervangend hoofdaanklager van het Joegoslavië Tribunaal.

In 1995 stuurde ik Blewitt een brief met bijlagen over oorlogsmisdaden in het noorden van Bosnië. Ik was daar tweemaal geweest en had uitgebreid met een advocate uit Banja Luka gesproken. Zij had mij een lijst gegeven van Servische oorlogsmisdadigers en een brief waarin hun oorlogsmisdaden werden beschreven.

Het document van mijn bron, mevrouw Kapitanovic, alsmede een toelichting van mijzelf, stuurde ik kort na mijn reis op naar het Joegoslavië Tribunaal, nadrukkelijk ter attentie van Graham Blewitt. Tot mijn verbazing kwam er van zijn kant in het geheel geen reactie. Ik heb het materiaal van mevrouw Kapitanovic toen in mijn boek `Op Reportage' (over oorlogsverslaggeving) verwerkt.

    • J.A. Emerson Vermaat Hilversum