Australisch plan in strijd tegen droogte

De Australische federale regering heeft gisteren met de deelstaten een akkoord gesloten over het waterbeheer. Het plan moet de snel voortschrijdende verdroging van de rivieren tegen te gaan.

Australië kampt met de ernstigste droogte in honderd jaar. Volgens milieudeskundigen dreigt een kwart van alle Australische rivieren droog te vallen. Op basis van het plan zal er minder water beschikbaar zijn voor de landbouw. Daarnaast zal water een verhandelbaar goed worden. Een speciale commissie moet toezicht houden op de waterhandel.

In Australië wordt per hoofd van de bevolking meer water gebruikt dan waar ook ter wereld. Terwijl het geldt als het droogte continent op aarde. Vandaar dat al ruim een eeuw wordt gesproken over wisselende voorstellen om het watergebruik te beperken. Australië kampt al decennialang met een toenemende verzilting van het grondwater.

Premier John Howard sprak gisteren van een historisch akkoord. ,,Dit is een fantastische dag voor de veiligstelling van de waterbehoefte in dit land'', aldus Howard.

De regering heeft vijfhonderd miljoen Australische dollar (ongeveer 290 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor herstel van de belangrijkste rivieren. Daarnaast kunnen de deelstaten met de regering onderhandelen voor subsidiëring van speciale projecten, zoals het afdekken van irrigatiekanalen om te voorkomen dat water verdampt, en het aanleggen van pijpleidingen.

De nationale landbouworganisatie is tevreden over het akkoord, dat zou leiden tot ,,een krachtige, duurzame landbouw.

Het grootste deel van de vijfhonderd miljoen gaat naar het stroomgebied van de oostelijke rivieren, de Murray en de Darling. Voor Geoff Gallop, premier van West-Australië, was dat een reden om het akkoord niet te ondertekenen. ,,Het is geen nationaal akkoord'', aldus Gallop. ,,Je kunt geen nationaal verdrag hebben dat een derde van het land negeert''. Premier Howard noemde Gallops weigering om te ondertekenen ,,bekrompen en pathetisch''.

Ook andere critici vrezen dat er onvoldoende geld overblijft voor andere rivieren in Australië. Te meer daar de regering heeft besloten om boeren te compenseren omdat ze minder water kunnen gebruiken voor irrigatie. Uiteindelijk zal 500 miljard liter water beschikbaar komen voor de beide Wetenschappers zeggen dat de 500 miljoen die nu beschikbaar is, slechts een derde is van het bedrag dat nodig is om de Murray en de Darling weer gezond te maken.

Verschillende deelstaten hebben intussen maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat er een tekort aan water ontstaat. Volgens de autoriteiten in Sydney is de productiecapaciteit in de afgelopen tijd met bijna de helft gedaald. Het stadsbestuur overweegt om het waterverbruik van de bevolking aan banden te leggen. Zo zal waarschijnlijk iedereen binnenkort verplicht worden tot het installeren van spaarkoppen in douches.