Asielzoekers uit Irak nog niet terug

Asielzoekers uit Centraal-Irak hoeven voorlopig niet naar hun land terug te keren, ook al loopt formeel op 27 juni de regeling af die voor hen gold. Dit heeft het kabinet gisteren besloten. In plaats van de oude regeling heeft het kabinet op voorstel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) een speciaal beschermingsbeleid goedgekeurd op grond waarvan ze kunnen blijven. De regeling geldt niet voor asielzoekers uit Noord-Irak, waar de toestand volgens het kabinet al enige tijd veilig genoeg is om te kunnen terugkeren.