Advertentiepagina

Door een fout is een advertentiepagina vandaag dubbel in de krant gekomen, waardoor een andere advertentiepagina niet is meegegaan. Het gaat om de pagina's 62 en 64. Hiervoor excuses.

De directie