Vergoeding bedrijf na schade ESF

De Nederlandse staat moet alle schade vergoeden die een reïntegratiebedrijf in Rotterdam heeft opgelopen als gevolg van de affaire rondom het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het bedrijf is in 2001 failliet gegaan nadat Arbeidsvoorziening eind jaren negentig plotseling stopte met het verstrekken van opdrachten voor werkgelegenheidsprojecten.

Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag in mei bepaald. Het arrest kan grote gevolgen hebben voor vergelijkbare claims tegen de Nederlandse staat. Betrokkenen schatten dat het om honderden miljoenen euro's kan gaan. De Nederlandse staat gaat in cassatie.

Arbeidsvoorziening stopte met de financiering van projecten voor langdurig werklozen van het Rotterdams bedrijf, The European Club Support Foundation Rijnmond, omdat dat geld afkomstig was uit de ESF-pot in Brussel. Eind jaren negentig was gebleken dat Nederland daaruit honderden miljoenen euro's ten onrechte aan subsidies had ontvangen. Nederland heeft al circa 300 miljoen euro aan Brussel moeten terugbetalen.

Het hof in Den Haag vindt dat de situatie waarin Arbeidsvoorziening was gekomen ,,in redelijkheid niet tot intrekking van de subsidie'' van het Rotterdamse bedrijf had kunnen leiden. Het bedrijf had er op mogen vertrouwen dat de subsidie niet in gevaar zou komen. De intrekking van de subsidies was volgens het hof in strijd met het ,,vertrouwensbeginsel en het evenredigheidsbeginsel''. Daarom wordt de Nederlandse staat als rechtsopvolger van Arbeidsvoorziening veroordeeld tot vergoeding van de schade.

Directeur Tjeerd Mulder van het het Eindhovense reïntegratiebedrijf TMU is verheugd over de uitspraak. Volgens hem zitten vele ondernemers in dezelfde situatie als het bedrijf in Rotterdam. Van hemzelf zijn vier bedrijven failliet gegaan doordat Arbeidsvoorziening plotseling subsidies introk. In totaal schat hij de directe schade die reïntegratiebedijven in Nederland hebben opgelopen op 50 tot 80 miljoen euro. Door de vele faillissementen bedraagt de indirecte schade volgens hem echter wel zo'n 300 miljoen euro.

Sociale Zaken zegt in een reactie dat ,,geen conclusie'' te trekken over ,,een eventuele precedentwerking'' van dit arrest.