The Economist

[...]De kiezers (die over de Europese ontwerp-Grondwet zullen gaan stemmen of degenen die het verdrag moeten ratificeren, red.) zouden zichzelf, en de Europese Unie, een grote dienst bewijzen door dit verdrag te verwerpen en de regeringen te dwingen om met een betere versie te komen.

Sommige Europese politici en EU-aanhangers hebben beweerd dat de gevolgen van een afwijzing catastrofaal zouden zijn. Dat is overdreven. Natuurlijk kan het zo zijn dat als slechts één van de 25 landen – neem Groot-Brittannië – tegen zou stemmen, de situatie voor alle betrokkenen ongemakkelijk zou worden. Maar dat probleem moet je pas aanpakken op het moment dat het zich voordoet [...].

Het zou inderdaad bizar zijn – ongrondwettelijk zelfs – als regeringen een referendum gaan houden waarbij slechts één uitkomst acceptabel is. Als je toch al geen nee accepteert, waarom dan de vraag stellen? De Europese Unie heeft meer publieke legitimiteit nodig, zoals deze maand wel is gebleken uit de resultaten van de verkiezingen voor het Europees Parlement – met een groot aantal stemmen [...] tegen de EU. De grote makke van het voorgestelde verdrag voor de Grondwet is dat er nauwelijks iets aan gedaan wordt om de Europeanen op hun gemak te stellen met de hele onderneming. [...]

Dit (verdrag) was opgesteld met als doel de burger dichter bij de Europese Unie te brengen. In de verklaring van Laken (december 2001), waar het voorstel werd gedaan voor een Grondwet ter vervanging van bestaande verdragen, wordt melding gemaakt van het wijdverbreide gevoel dat er te veel macht op Europees niveau, in plaats van op nationaal niveau, wordt uitgeoefend. Ook wordt melding gemaakt van het gebrek aan democratische nauwkeurigheid en van het gesloten karakter van Europese instanties en praktijken. Maar de nieuwe ontwerp-Grondwet richt zich op een totaal ander probleem: hoe het besluitvormingsproces in een uitgebreide Europese Unie te vergemakkelijken. [...]

Het belang van een Grondwet, of zelfs een ontwerp-Grondwet [...], is niet dat het proces van regeren erdoor wordt vergemakkelijkt. In sommige gevallen eerder het omgekeerde: het moet garanderen dat regeringen worden begrensd door duidelijke regels, zodat ze niet tegen de burger ingaan. Anders gaat de effectiviteit ten koste van de algehele rechtmatigheid en kan, uiteindelijk, een terugval het gevolg zijn. Daar faalt Europa's nieuwe Grondwet.