Sms'en tegen dieven kan straks in Tilburg

Bewoners van de Tilburgse wijk Reeshof kunnen vanaf 1 juli via een sms-bericht worden gewaarschuwd voor nepcollectanten, straatrovers of andere misdadigers in de buurt. De politie voert het sms-systeem in om de betrokkenheid en waakzaamheid in de wijk te vergroten.

Buurtbewoners die willen deelnemen kunnen zich aanmelden door een sms'je naar de politie te sturen. Wie een inbraak of straatroof ziet kan dat per sms melden aan de politie. De officier van dienst bepaalt dan of het bericht wordt doorgezonden aan de bij het systeem aangemelde wijkbewoners.

De politie alarmeert de deelnemers ook zelf zodra zij op de hoogte is van een misdrijf. Zij kan de hele wijk sms'en, maar ook berichten versturen per huizenblok of straat als de melding louter voor omwonenden van belang is.

,,We sturen alleen een sms-bericht als wij denken dat extra ogen en oren in de wijk nodig zijn'', aldus een woordvoerder van de Tilburgse politie. Het is niet de bedoeling dat de politie volstaat met het verzenden van sms-waarschuwingen. Als ze zo'n bericht laat uitgaan, komt ze ook opdagen in de wijk, aldus de voorlichter. Mocht de politie vervolgens iemand aanhouden, dan stuurt ze ook een berichtje.

Met de proef wil de polite onderzoeken of buurtbewoners zich veiliger gaan voelen. De test wordt in de nieuwbouwwijk Reeshof gehouden omdat de bedenker van het systeem daar woont en omdat daar veel jonge mensen wonen die vertrouwd zijn met sms-diensten 79 procent van de 36.000 inwoners is jonger dan 45.

De proef gaat een half jaar duren en wordt betaald door de politie. Als de test slaagt, wordt het waarschuwingssysteem ook in de rest van Tilburg en overige steden in de regio Midden- en West-Brabant ingevoerd.