`Periode Pronk niet productief'

Gedeputeerden zijn ,,opgelucht'' dat zij verlost zijn van het ,,nationaal wethouderschap'' van ministers als Jan Pronk, die gedeputeerden regelmatig op de vingers tikte als zij in het landelijk gebied wilden bouwen of minder huizen per hectare bouwden dan het rijk wenste.

Met de Nota Ruimte, die maandag in de Tweede Kamer wordt besproken, geeft het kabinet lokale bestuurders veel meer vrijheid bij de inrichting van provincies of gemeenten. ,,Het was een ongelooflijke improductieve manier van regeren'', zegt de Groningse PvdA-gedeputeerde Marc Calon, verwijzend naar de periode waarin zijn partijgenoot Pronk als minister verantwoordelijk was voor de ruimtelijke ordening. Ook zijn VVD-collega Henri Meijdam, gedeputeerde in Noord-Holland, heeft veel ,,pijn'' gehad door het centralisme van Pronk. ,,Het idee dat wij in de provincies onzorgvuldige rouwdouwers zijn in plaats van beschermers van het open land heeft er bij ons diep ingehakt.''

De provincies zijn bereid zich de komende jaren te laten controleren door het rijk, als de Tweede Kamer bang is dat de provincies hun werk niet goed doen en half Nederland gaan volbouwen. Meijdam: ,,De nieuwe vrijheid veronderstelt een inspanningsverplichting. Wij hebben niet altijd een goede naam bij het rijk gehad. Wij begrijpen de twijfel. Reken ons af op onze prestaties.'' Calon wil afgerekend worden op doelen: ,,Doelen formuleren heeft zelfs mijn voorkeur, want ik wil als gedeputeerde in Groningen niet afgerekend worden op die losers in sommige andere provincies die er niets van bakken.'' Jan Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-Holland en voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO) wil ,,prestatiecontracten'' met het rijk afsluiten over de uitvoering van de plannen in de Nota Ruimte. Franssen: ,,Wij willen niet de zwartepiet toegespeeld krijgen als wij de plannen voor de Randstad niet voor elkaar krijgen door een gebrek aan geld.'' Het rijk moet goede regels maken voor succesvolle publiek-private samenwerking, vinden de provincies.

provincies pagina 2

    • Arjen Schreuder