Nieuwe koers Stabiliteitspact

De Europese Commissie wil nationale parlementen meer betrekken bij het toezicht op de uitvoering van begrotingsafspraken met de EU-lidstaten. Dit heeft eurocommissaris Joaquin Almunia (Economische en Monetaire Zaken) gezegd bij de presentatie van ,,ideeën'' voor de verbetering van de economische beleidscoördinatie en de uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact, waarmee de Europese Commissie gisteren instemde.

De komende maanden zullen de ideeën worden besproken met ministers van de lidstaten. Pas een volgende Europese Commissie, die in november aantreedt, zal met concrete voorstellen komen. De tijd is volgens Almunia nu ,,nog niet rijp''. Zo is het nog het wachten op een uitspraak van het Europees Hof, dat moet aangeven of een besluit van EU-ministers tot opschorting van sancties tegen Duitsland en Franrkijk wegens excessieve budgettekorten niet strijdig was met de regels van het pact.

De belangrijkste ideeën van de Europese Commissie voor aanpassing van het europact kwamen al eerder deze week naar buiten. Zo wil de Commissie bij de toepassing van het pact meer rekening houden met specifieke omstandigheden van een land, zoals de omvang van de staatsschuld. Ook moet er een waarschuwingsmechanisme komen om lidstaten in goede tijden tot besparingen aan te zetten. Voorts zal meer aandacht worden gegeven aan de economische groeipotentie.

Volgens Almunia voelen nationale lidstaten zich nu te weinig ,,eigenaar'' van Europese besluiten. Hij wil dat lidstaten hun stabiliteits- en convergentieprogramma's voor hun overheidsbudgetten in de toekomst al in het voorjaar aan Brussel voorleggen, nog voordat in de lidstaten een ontwerpbegroting voor het volgende jaar wordt opgesteld. Nationale parlementen kunnen dan bij de begrotingsbesprekingen meer rekening houden met aanbevelingen van Brussel.

Het gaat hierbij niet alleen om afspraken in het kader van het europact, maar ook om de zogenoemde `brede economische beleidsrichtsnoeren' met meer algemene aanbevelingen. ,,Dit kan bij de lidstaten het gevoel vergroten `eigenaar' te zijn van de Europese beleidscoordinatie'', aldus Almunia in het gepresenteerde document. ,,Mogelijk kunnen regeringen met nationale parlementen overleggen, voordat zij hun stabiliteitsprogramma's voorleggen.'' De Commissie opende gisteren ook tekortprocedures tegen zeven lidstaten (Griekenland, Tsjechië, Polen, Hongarije, Cyprus en Malta) omdat hun tekort de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact overschrijdt. Griekenland moet het tekort in 2005 rechtzetten. De andere landen krijgen nog enkele jaren respijt.