Donner: geen no cure no pay in advocatuur

Minister Donner (Justitie, CDA) wil invoering van het no cure no pay-principe in de advocatuur verbieden. Een experiment van de Nederlandse Orde van Advocaten dat in november zou beginnen, vindt Donner in strijd met ,,de essentiële elementen die eigen zijn aan het beroep van advocaat en het rechtsbestel waarbinnen de advocaat zijn beroep uitoefent''.

In een brief aan de Orde kondigt Donner aan dat hij een vernietigingsbesluit voorbereidt om het experiment onmogelijk te maken. De Orde van Avocaten wil een no cure no pay-regeling invoeren in letselschade- en overlijdensschadezaken. Het experiment is uitsluitend bedoeld voor letselschadeslachtoffers die zelf geen rechtsbijstand kunnen betalen. Voor Nederlandse advocaten geldt nu nog een verbod op advocatenhonorarium dat gebaseerd is op een gunstige uitslag in een procedure.

Volgens Donner kan invoering van no cure no pay ertoe leiden dat advocaten uitsluitend kansrijke zaken aannemen. ,,Het maakt de advocaat praktisch tot partij in de procedure naast de cliënt. Dit roept de schijn van belangenvermenging op die niet past bij het beroep van advocaat.'' Daarnaast bestaat het risico dat advocaten minder genegen zijn om zaken met een kleiner financieel belang te gaan behartigen.

De nadelen voor de samenleving als geheel zijn volgens Donner groter dan de voordelen. De minister wil vasthouden aan het nu geldende verbod dat is vastgesteld in de beroepsregels van de advocatuur. Dat is volgens hem ook de lijn die in de meeste andere Europese landen wordt gevolgd.

De Orde van Advocaten zegt de afwijzing van de minister, die als enige beroepsregels ongedaan kan maken, te betreuren. Volgens de orde wordt daardoor een experiment dat procedureel zeer zorgvuldig is voorbereid, ongedaan gemaakt.

De ANWB keerde zich al eerder tegen het experiment. Bij verkeersongevallen is meestal wel duidelijk wie schuld heeft en wie voor de schade op moet draaien. De organisatie vreesde dat advocaten ook in zaken die het slachtoffer toch wel zou winnen, de veel lucratievere no cure no pay-contracten aanbieden.