Communicatie bij crisis schiet tekort

Communicatie in crisissituaties krijgt in veel gemeentebesturen geen hoge prioriteit. Dat blijkt uit het onderzoek Sprekend de bestuurder van de Hogeschool van Utrecht (HvU) onder burgemeesters, gemeentesecretarissen en communicatiemedewerkers van gemeenten.

Slechts 51 procent van de ondervraagde gemeentefunctionarissen gaf aan dat risico- en crisiscommunicatie volop aandacht krijgt binnen hun gemeente. ,,Na de gebeurtenissen in Enschede en Volendam duidt dit niet op een geruststellend leereffect'', stelt het rapport. Bij het rijk, de provincies en de waterschappen is de situatie beter: daar zegt meer dan 70 procent dat er meer dan voldoende aandacht hiervoor is.

De primaire verantwoordelijkheid voor crisismanagement ligt bij de burgemeesters. Voor crises die gemeentegrenzen overschrijden zijn regioburgemeesters aangewezen. Pas als een crisis een nationale ramp dreigt te worden, neemt de rijksoverheid het over.

Roelf Middel, lector Overheidscommunicatie aan de HvU en auteur van het rapport, ziet geen duidelijke verklaring voor het achterblijven van de gemeenten. Een mogelijke uitleg is volgens hem dat overheidsfunctionarissen juist wel een les hebben geleerd en daardoor kritischer over hun beleid zijn geworden. ,,Het bewustzijn dat een crisis altijd op je af kan komen en dat risico's eigenlijk oneindig zijn, maakt de respondenten mischien zelfkritischer.''

Jack Verbruggen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: ,,Sinds Enschede en Volendam zijn de gemeenten heel druk met preventieve maatregelen, zoals het beleid in vergunningen. Op het terrein van communicatie moeten veel gemeenten nog een inhaalslag maken.''

Het onderzoek van de HvU is een eerste peiling na het rapport In dienst van de democratie van de commissie-Wallage.