Caroline wint van paparazzi

Prinses Caroline van Monaco heeft in haar strijd tegen de roddelpers voor het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg een opmerkelijk succes geboekt. De Straatsburgse rechters bepaalden gisteren dat verschillende Duitse bladen ongeoorloofd inbreuk hebben gemaakt op haar privacy. Eerder had Caroline met klachten daarover tot in hoogste instantie bot gevangen bij Duitse rechters.

Het ging om publicaties van foto's in Bunte, Freizeit Revue en Neue Post in 1993 en 1997. Ze toonden Caroline met Vincent Lindon in een restaurant, met prins Ernst August von Hannover tijdens een hippisch evenement, met haar kinderen, bij het verlaten van haar Parijse woning, winkelend, paardrijdend, skiënd en zwemmend.

De Duitse rechter had de meeste klachten van Caroline over het publiceren van de foto's wegens schending van haar privacy verworpen. In hoogste instantie oordeelde het Bundesverfassungsgericht in 1999 dat `prominente personen uit de nieuwste geschiedenis' moeten accepteren dat onder bepaalde omstandigheden privéfoto's zonder hun toestemming worden gepubliceerd.

Het Straatsburgse hof oordeelt aanzienlijk strenger. Het acht de publicatie van dergelijke foto's alleen legitiem wanneer er een `publiek belang' mee is gediend. Dat is volgens de Straatsburgse rechters niet het geval bij de publicatie van privéfoto's van een prinses die vrijwel geen enkele openbare functie vervult. Ook trekken de Straatsburgse rechters ruimere grenzen rond het privédomein van `publieke figuren'. Niet alleen restaurants vallen daarbinnen, ook bijvoorbeeld winkelen, fietsen en paardrijden.

Volgens de Nederlandse emeritus-hoogleraar mediarecht G. Schuyt heeft het Straatsburgse hof ,,een heel duidelijk signaal'' gegeven. ,,Het hof heeft de grenzen voor de roddelpers behoorlijk aangehaald. Op grond van deze uitspraak zullen bekende personen bij de nationale rechter veel eerder gehoor vinden voor klachten over privacyschending.''