Bonden laten afspraak over loonmatiging los

De vakbeweging acht zich formeel niet meer gebonden aan de afspraak met het kabinet en werkgevers om de lonen volgend jaar nagenoeg te bevriezen. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de vakcentrales FNV, CNV en MHP, die vandaag voorafgaand aan een overleg met werkgevers is vrijgegeven.

De vakbeweging wijst erop dat de loonmatiging vorig jaar in het Najaarsakkoord is afgesproken onder de voorwaarde dat er in april overeenstemming zou worden bereikt over de leeftijd waarop werknemers mogen stoppen met werken voor hun 65ste. ,,Dat is niet gelukt en aangezien april inmiddels voorbij is, gaat dat ook niet meer lukken. Daarom achten wij ons vrij de loonruimte in 2005 te bepalen die ons juist lijkt'', aldus FNV-voorzitter L. de Waal.

Vorige maand mislukte het voorjaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij konden het niet eens worden over de VUT, prepensioen en een nieuwe spaarregeling voor verlof.

Bovendien is de vakbeweging geïrriteerd dat het kabinet niet het volledige advies van de sociale partners heeft overgenomen over hervorming van de WAO.