`We kunnen moeilijk de mensen eerst bellen om te horen of ze het Nederlands wel machtig zijn'

Er is een verhaal van de burgemeester van Buitenveldert, het kan ook van Amersfoort zijn geweest, en dat gaat als volgt. De Duitsers hebben Nederland bezet en een Obersturmtruppenführer, het kan ook een Gauleiter of SA-man zijn geweest, brengt de Nederlandse burgemeester meteen in de eerste dagen van de bezetting een beleefdheidsbezoek. De Duitser wil juist afscheid nemen, Sieg Heil enzovoort, en dan haalt de burgemeester een lijst te voorschijn met de namen en adressen van alle joden uit zijn gemeente en duwt die zijn bezoeker in de hand. ,,Heb ik alvast laten maken'', licht hij knipogend toe. ,,Ik dacht, u vraagt er straks toch om.''

Burgemeester in oorlogstijd. Voorbereid op alles.

Vlijt doet de schoorsteen roken.

Het Register van Amsterdam heeft nu alle migranten in het Stadsdeel Zuideramstel een brief gestuurd waarin wordt gewezen op de plicht een Nederlandse taalcursus te nemen. Ook de Spaanse journalist, de oud-Indischman, de Japanse zakenman en de perfect Nederlands sprekende Turk kregen zo'n brief. De gouw Zuideramstel vormt het meest blanke en welvarende deel van Amsterdam. In welke taal was de brief gesteld? Is het wel nodig dat alle migranten Nederlands leren? Interessante vragen, maar het gaat me hierom: elke dienstklopper op lokaal niveau kan blijkbaar zomaar met een complete lijst met namen en adressen van migranten gaan goochelen.

Burgemeesters in oorlogstijd, bang hun baan kwijt te raken. Nu ze de allochtonen niet langer mogen vertroetelen, met brieven en handleidingen in hun eigen taal, gaan ze tot bijscholing over. Voor bestuurlijke meelopers is er altijd werk aan de winkel. ,,Het leek zo'n goed idee'', verzuchtte Harry Stork van het Register. ,,Vooral nu minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken hamert op het belang van inburgeren.''

,,Er zijn landelijke criteria'', vernemen we nog uit de mond van Harry. ,,Daar kunnen we moeilijk zelf in gaan rommelen.''

Kom, dachten ze dus bij het Register en in de gouw Zuideramstel, we roepen de buitenlanders maar alvast op. Verdonk zal er straks toch wel om vragen.

IJver en angst voor de baas.

Seyss-Inquart lijkt weer in het land.

Als een ere-VVD'er het inburgeringsvignet met een jodenster mag vergelijken, mag ik ook het stadsdeel vergelijken met een burgemeester in oorlogstijd.

Je hoort wel bezwaar aantekenen tegen vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. De oorlog moet een ijkpunt blijven, volgens de bezwaarmakers, maar o wee als de oorlog een onwelgevallig ijkpunt is. Ik stel voor alles wat er nu gebeurt enkel nog te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Wat hebben we anders? Bovendien, die oorlog is vergeeld en historisch. Een nostalgisch deuntje. Van holocaust tot Normandië is die oorlog definitief met een Hollywoodsausje overgoten. Van de Tweede Wereldoorlog rest niets dan een circus en een artistieke grabbelton. Alle vergelijkingen staan vrij.

Zo dient hij tenminste nog ergens voor.

Wordt het niet weer tijd het bevolkingsregister op te blazen?

    • Gerrit Komrij