Veel xtc-afval komt in bos terecht

De hoeveelheid xtc-afval die jaarlijks langs wegen en in bossen wordt achtergelaten loopt in de tienduizenden liters. Volgens de Nationale Recherche gaat het om 100 tot 120 dumpingen, samen zo'n 80.000 tot 100.000 liter.

Vermoedelijk wordt veel meer xtc-afval gedumpt. Volgens het ministerie van VROM, dat de cijfers gisteren bekendmaakte, gaat het om gemiddelden over de afgelopen vijf jaar. De geregistreerde dumping zijn weliswaar gestabiliseerd, maar VROM tekent erbij aan ,,dat waarschijnlijk niet alle dumpingen worden gemeld of als zodanig worden herkend''.

Bij de productie van xtc blijven chemische stoffen als ammoniak, ether en aceton achter. Volgens VROM is de meeste afval te vinden in het westen en het zuiden van het land. Het midden en het westen van Noord-Brabant alleen al nemen de helft van de dumpingen voor hun rekening.

De opruimkosten bedragen volgens het ministerie van VROM, uitgaande van ongeveer 50 euro per liter, ongeveer 5 miljoen euro. De kosten ervan komen voor rekening van betrokken gemeenten, het ministerie van Justitie, Rijkswaterstaat, beheerders van natuurgebieden en andere bestuursorganen.