São João

Braga was gisteren tot middernacht het epicentrum van Oranje. Na twaalven was de studentenstad met de jongste bevolking van Portugal weer in handen van de plaatselijke bewoners. Er werd vuurwerk afgestoken en de mensen sloegen elkaar in het stadscentrum met plastic hamertjes op de hoofden. De jaarlijkse feestviering São João duurt twee dagen en volgens onze barones moeten we het een keer hebben meegemaakt. Helaas, geen tijd. Vanaf ons balkon bovenop de berg zijn we wel getuige van een spectaculair vuurwerk en andere feestverlichting. De barones is katholiek, net als haar meeste landgenoten. Met dank aan São João, ook wel Sint Johannes genoemd. Hij heeft in Portugal aan het eind van de elfde eeuw de Moren verdreven. Na vierhonderd jaar van islamitische heerschappij werd het katholicisme in Portugal in ere hersteld. São João wordt daarom wel de Morendoder genoemd. Weer wat geleerd.

    • Jaap Bloembergen