Het Nederlandse leger

Dat de bijdrage van columnist Geleijnse in deze krant van 19 juni weinig toegevoegde waarde bevat, is tot daaraan toe. Wel staat er een zeer misplaatste passage in: ,,(...) het Nederlandse leger is vooral bekend om zijn logistieke kwaliteiten met als specialisatie het vlot scheiden en naar bussen geleiden van moslimmannen en -vrouwen.''

Dit is een zeer kwalijke opmerking over het Nederlandse leger en een flinke trap na in de richting van de Dutchbatters die over deze gebeurtenis al veel over zich heen hebben gekregen. Zij hebben in zeer moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Het geeft geen pas vanuit je positie als columnist een dergelijke uitspraak te doen. Ik ben geen beroepsmilitair, heb echter wel mijn militaire dienstplicht met overtuiging vervuld en ben dankbaar niet voor de feiten geplaatst te zijn waar de Dutchbatters mee geconfronteerd werden.

    • Drs. W. Damen