Gratis reis NPS-medewerkers

Binnen de publieke omroep wordt heel verschillend gedacht over relatiegeschenken, bleek deze week. Twee medewerkers van de NPS gingen in op een uitnodiging om de EK-wedstrijd Nederland-Tsjechië in Portugal bij te wonen.

De uitnodiging kwam van drie aan elkaar gelieerde facilitaire bedrijven, Video Associates, BV de Jongens en Avidrome. Dit laatste bedrijf is in de running om vier tot zes digitale montagesets te leveren aan de NPS en de VARA gezamenlijk. Degene die daarover de NPS-directie adviseert, het hoofd van de productieafdeling, Ed Belovics, was een van de genodigden en reisde af naar Portugal.

Ook de VARA ontving de uitnodiging voor de dagtrip. Daar legde het hoofd van de productie, Peter Vonk, die meteen ter zijde. Zijn reden: ,,Ik vind voor mijzelf dat dit soort tripjes not done is. Nu besluitvorming over deze relatief grote opdracht zich in de eindfase bevindt, leek het mij zeker niet gepast.''

Ook Ed Belovics van de NPS had wel in de gaten dat een tripje naar het EK ,,iets anders is dan een lunch''. En ,,natuurlijk'' is de gedachte bij hem opgekomen dat ,,ze je gunstig proberen te stemmen''. ,,Daarom heb ik ook toestemming gevraagd aan de directie, ook al weet ik van mezelf dat ik dit soort dingen heel goed kan scheiden.'' De directeur van de NPS, Willem van Beusekom, gaf Belovics en diens collega toestemming voor de dagtrip. Hij oordeelde dat er geen sprake was van beïnvloeding.

Maar in de eigen gedragscode van de omroep staat dat relatiegeschenken niet duurder dan 45 euro mogen zijn. En het is medewerkers ook niet toegestaan ,,voor zichzelf of andere personen direct of indirect enig financieel voordeel of ander materieel voordeel te aanvaarden indien dit voordeel verband houdt met werkzaamheden van de medewerker voor de NPS''.

Het bedrag van 45 euro is in dit geval overschreden, erkent een woordvoerder van de NPS, na raadpleging van de juridische afdeling. ,,Achteraf moet je constateren dat we niet conform onze eigen gedragsregel hebben gehandeld. We betreuren dat en zullen in de toekomst weer alerter zijn.''

Ook een medewerker van de TROS ging in op de uitnodiging van Avidrome. Maar binnen deze omroep is de dagtrip ,,geen issue'', zegt een woordvoerder van de TROS. ,,Wij doen goeie zaken met Avidrome en daar verandert dit tripje in positieve of negatieve zin niets aan.'' De TROS heeft geen eigen gedragscode, zoals de NPS. ,,Er zijn natuurlijk wel grenzen aan relatiegeschenken, maar die staan bij ons niet zwart op wit. Dat is hier een kwestie van goed fatsoen.''

Maar dat vindt de raad van bestuur van alle omroepen niet voldoende. Daar wordt momenteel gewerkt aan een omroepbrede gedragscode. In ieder geval komt daarin te staan dat medewerkers van de publieke omroep in principe géén geschenken aannemen, laat een woordvoerder van de raad weten. ,,Doet het zich toch voor, dan zijn er strikte beperkingen. Dat geldt overigens ook voor buitenlandse reizen.'' Avidrome wilde niet reageren.

    • Merel Thie