Forse stijging winst Lukoil

De Russische oliemaatschappij Lukoil heeft in 2003 een nettowinst geboekt van 3,7 miljard dollar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Het resultaat komt overeen met de verwachtingen. Een eenmalige bate van 1,1 miljard dollar droeg voor een aanzienlijk deel bij aan de winststijging. De omzet steeg met 40 procent naar 22,3 miljard dollar.