Bouw fiscus niet erg behulpzaam

Staatssecretaris Wijn (Financiën, VVD) zal versneld een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen dat de belastingdienst de mogelijkheid geeft om bouwbedrijven die schaduwboekhoudingen weigeren over te dragen, een dwangsom op te leggen. Verder wordt onderzocht of de mededingingsautoriteit NMa onder bepaalde voorwaarden informatie mag overdragen aan de fiscus.

Wijn zegde dat toe in overleg met de Tweede Kamer. Concrete aanleiding is de weigering van een groot aantal bouwbedrijven om die schaduwboekhoudingen aan de fiscus over te dragen. Volgens Wijn stuit de belastingdienst ook in andere sectoren op onvoldoende medewerking bij het overdragen van schaduwboekhoudingen, zo liet hij in april de Tweede Kamer schriftelijk weten.

De fiscus vermoedt dat die schaduwboekhoudingen door kartelvorming en onderlinge verrekeningen informatie opleveren van belastingfraude. Wijn kon niet zeggen welke bedragen de fiscus als gevolg van bouwfraude is misgelopen. De vijftig wel ingeleverde schaduwboekhoudingen bieden daarvoor een te fragmentarisch en niet compleet beeld.

Wijn verwacht dat van het wetsvoorstel waarmee dwangsommen kunnen worden opgelegd een signaal richting weigerachtige bouwbedrijven uitgaat: ,,U kunt nu nog wel rekken, maar uiteindelijk komt de informatie toch op tafel.'' De belastingdienst heeft landelijk per regio `bouwaccountants' aangesteld die de beschikking hebben over handboeken met de meest voorkomende bouwfraudesignalen. De enkele tientallen zaken die de belastingdienst nu in voorbereiding heeft, moeten er volgens Wijn ,,enkele honderden'' worden.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt Wijn. Het Kamerlid Heemskerk (PvdA) schat in dat de fiscus honderden miljoenen euro kan binnenhalen. ,,Er valt bij die bouwbedrijven meer binnen te halen dan bij de woonwagenkampen waar de belastingdienst recent invallen heeft gedaan.'' Van Vroonhoven-Kok (CDA) sprak over een substantieel aantal bouwbedrijven dat medewerking weigert. ,,Het valt niet uit te leggen dat de NMa geen informatie mag doorspelen aan de belastingdienst.''

Ook De Wit (SP) wees naar de ,,spierballenvertoning bij woonwagenkampen. Dat moet ook in de bouwsector.'' Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) zegde de Kamer nog deze zomer een brief toe over de mogelijkheden van een protocol tussen de belastingdienst en de NMa over het doorgeven van informatie.

De huidige Mededingingswet sluit dat uit. De NMa mag alleen informatie verstrekken aan andere mededingingsinstanties. Brinkhorst wees op het gevaar dat informatieverstrekking aan de fiscus de positie van de NMa niet mag bemoeilijken. ,,Aanscherping van de belastingmoraal mag andere doeleinden niet schaden.''