Blijdschap na herziening cultuuradvies

De Raad voor Cultuur is gisteren teruggekomen op het negatieve advies over zes instellingen, waaronder theatergroep Carver en De Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid (BV).

De Raad voor Cultuur kwam gisteren met een aanvullend advies op zijn Spiegel van de cultuur uit april, waarin 834 aanvragen voor cultuursubsidie van het Rijks werden behandeld. Ruim de helft van de aanvragers reageerde per brief op de adviezen. Bij vier instellingen herzag de Raad zijn eerdere oordeel: de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk, het Ives Ensemble, theatergroep Carver en de Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid. Ook voor filmeducatie en de distributie van kinderfilms moet er extra geld komen.

Opvallend was de herziening van het advies aan theatergroep Carver. Belangrijkste kritiek van de Raad was dat de cultuuromslag van een collectieve werkwijze naar een eenpersoonsgroep bij Carver te groot was. Twee prominente leden van de groep, Leny Breederveld en René van 't Hof, maakten in het beleidsplan bekend de groep te zullen verlaten, waardoor alleen Beppie Melissen overblijft. Zakelijk leider Marie-Anne Rudolphi: ,,We hebben afdoende aangetoond dat Beppie Melissen al tien jaar artistiek leider is. Carver werkt al lang met een bredere groep van acteurs.'' De Raad adviseert nu de subsidie van 3,5 ton te handhaven.

De Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid (BV) vroeg om 6,5 ton, maar kreeg een negatief advies; nu pleit de Raad alsnog voor een subsidie van 100.000 euro. De stichting werd in 1999 opgericht in Amsterdam en zet zich in voor culturele activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door het land zijn zo'n honderd mensen, meest vrijwilligers, aan `BV' verbonden. Tot nu toe bedroop BV zichzelf met subsidies op projectbasis. De hoop op structurele rijkssubsidie betekent een ,,enorme doorbraak, een rust'', aldus BV-directeur Fronnie Biesma. ,,Tot nu toe vielen we overal buiten: we zijn geen welzijnsorganisatie, want de kinderen met wie we werken zijn geen Nederlanders, en te weinig mensen hadden nog gezien dat we echt kunst maken. In de AZC's vind je een mer à boire van verhalen en beelden uit alle culturen.

Maar BV kan geen precies meerjarenplan geven. We trekken van plek naar plek. De Raad zag eerst niet goed waar we voor stonden. Maar het optreden van onze kinderen op de opening van het Holland Festival bracht meer bekendheid. De Raad ziet nu dat we een belangrijke brugfunctie hebben tussen de asielzoekerscentra en de kunstwereld.''

Ook de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk zag zijn aanvraag van 245.628 euro subsidie aanvankelijk afgewezen. De Raad was positief over het tentoonstellingenbeleid van de Nieuwe Kerk, maar ,,het was ze niet duidelijk hoe wij bedrijfsmatig in elkaar zitten'', aldus woordvoerster Noepy Testa van Stichting De Nieuwe Kerk. ,,In onze reactie hebben we toen precies uitgelegd hoe de moederstichting De Nieuwe Kerk en de onderliggende stichtingen zich tot elkaar verhouden.'' De brief had effect: de Raad adviseert nu om De Nieuwe Kerk in de nieuwe Cultuurnotaperiode 180.000 euro subsidie te geven.