Aanbestedingen

Op 24 mei is het rapport `van Raad naar Daad' van de Regieraad Bouw (RB) openbaar geworden. Daarin wordt geadviseerd de Europese aanbestedingsrichtlijnen aan te passen om de bouwkwaliteit te verbeteren, wat tot gevolg heeft dat concurrentie tussen bouwers verminderd wordt. De RB stelt voor om de bouwers meer vrijheid te laten in de manier van bouwen en offertes op meer aspecten te beoordelen dan op de prijs alleen. Dit heeft tot gevolg dat er verschillen ontstaan in de `producten' van de bouwers en in markten met gedifferentieerde producten is er minder concurrentie.

De enige concrete suggestie die de RB doet om het risico van samenspanning te verminderen, is dat de bouwers in dit opzicht extra hun best moeten doen. Echter, zonder maatregelen zal samenspanning blijven plaatsvinden, maar waarschijnlijk op een subtielere manier dan in het verleden.

Er is naast strafvervolging en persoonlijke aansprakelijkheid maar één methode waarmee samenspanning effectief bestreden kan worden: door aanpassing van het veilingontwerp. Als we toch bereid zijn om de Europese aanbestedingsrichtlijnen te veranderen, laten we het dan doen om het risico van samenspanning te verminderen.

Wat een kartel stabiel maakt, is de mogelijkheid om de handelingen van andere kartelleden te controleren, met name door het feit dat in het huidige systeem onmiddellijk volledige informatie wordt gegeven over alle biedingen. Dit moet gewijzigd worden. Verstandige veranderingen van het veilingontwerp kunnen ook de concurrentie bevorderen tussen bedrijven uit verschillende regio's.

    • Joris Pinkse