`Wel geld voor achterstandsleerling'

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de door het kabinet voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op het onderwijsachterstandenbeleid. Ook de coalitiepartijen VVD en D66 zijn tegen deze bezuiniging.

Dat bleek gisteravond tijdens een debat in de Kamer met minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) over integratie in het onderwijs. De Kamerfracties vrezen dat de bezuiniging ten koste zal gaan van integratie van allochtone leerlingen in het basisonderwijs. Alleen het CDA accepteert de bezuiniging. Minister Van der Hoeven ziet geen mogelijkheid het kabinetsvoornemen terug te draaien. ,,Het staat er gewoon'', zei ze.

Kamerlid Balemans (VVD) spreekt van ,,voortschrijdend inzicht''. ,,Als iets onvoldoende werkt, ben je wel heel dom bezig als je een eerdere afspraak niet bijstelt. Het gaat om de kinderen. Dat zal ook het CDA moeten inzien.'' De definitieve beslissing over de bezuiniging van 100 miljoen euro valt in november, bij de behandeling van de onderwijsbegroting voor 2005. De enige mogelijkheid voor de Kamer om het kabinetsvoornemen terug te draaien, is een amendement met daarin een alternatieve financiële dekking.

De structurele bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid, vastgelegd in de op het regeerakkoord gebaseerde Hoofdlijnenbrief van minister Van der Hoeven, gaat in op 1 september 2005. Het totale budget voor Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) gaat dan van 235 miljoen naar 135 miljoen euro. De bezuiniging wordt naar rato over de gemeenten verdeeld.

De bezuiniging is zeer omstreden. Schoolbesturen, gemeenten en onderwijsorganisaties hebben zich de afgelopen maanden uitgesproken tegen het kabinetsvoornemen. Ze noemen het onbegrijpelijk dat het kabinet integratiebeleid als prioriteit stelt, maar anderzijds bezuinigt op achterstandsbeleid. Volgens deze organisaties zullen 1.875 werknemers in het onderwijs hun baan verliezen. Aanvullende activiteiten voor zorgleerlingen verdwijnen.

Buiten de Kamer werd het verzet van VVD en D66 al eerder aangekondigd. In het tv-programma Buitenhof zei VVD-fractieleider Van Aartsen eerder dit jaar dat de bezuiniging niet door zou gaan. Op 9 juni zei het liberale Kamerlid Örgü hetzelfde tijdens het Nationale Onderwijskansendebat in Zutphen. D66 nam op een congres in maart een motie aan waarin de Kamer wordt opgeroepen om alles in het werk te stellen om de bezuiniging ongedaan te maken.

In hetzelfde debat ging de Kamer akkoord met de door Van der Hoeven voorgenomen eis aan nieuw te stichten scholen. Nieuwe scholen mogen hooguit 80 procent achterstandsleerlingen hebben. Bijna alle partijen vrezen dat de eis alleen islamitische scholen treft, maar dwongen de minister niet tot wijziging van haar voorstel.