Verbreding A50 stuit op verzet

De provincie Gelderland en de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen willen de provinciale verkeersproblemen oplossen door verbreding van de snelweg A50 en de aanleg van een tweede stadsbrug over de Waal in Nijmegen. Dit standpunt staat haaks op de voorkeur van het regionale bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland wil de doorstroming van het noord-zuid verkeer verbeteren door de A73 door te trekken. Volgens het provinciale bestuur is deze oplossing te duur.