Subsidie 65 mln voor Akzo Nobel

Akzo Nobel krijgt van de Nederlandse overheid 65 miljoen euro voor het verplaatsen van chloorfabrieken naar Delfzijl. De Europese Commissie heeft deze steun goedgekeurd. Dat hebben Akzo Nobel en het ministerie van VROM vandaag bekendgemaakt. Akzo investeert zelf 160 miljoen euro in de chlooractiviteiten in Delfzijl.