Seriële monogamie

Rondneuzen in de kiosk. Vandaag een bespreking van Single

Wee degene die in de valkuil van het huwelijk loopt, aldus Single: geliefden van weleer verworden - in het beste geval - tot elkaar gedogende kennissen, kinderen veranderen het voormalige liefdesnest in een woestenij en wat rest is werk: in de huishouding, aan de kinderen en - in de overige tijd - voor de broodwinning. Gehuwde en werkende ouders verkeren constant op de rand van overspannenheid, leven langs elkaar heen en hebben het verlangen naar rust en privacy allang opgegeven. Hulde aan het paar dat erin slaagt gedurende de schooltijd van de kinderen ten minste bij elkaar te blijven.

Zalig evenwel zijn de alleenstaanden, die kunnen doen en laten wat ze willen en rust en afzondering in overvloed hebben. Deze groep groeit, niet omdat er een overschot is aan onbemiddelbare vrijgezellen, maar omdat een toenemend aantal mensen kiest voor `seriële monogamie': zij verkeren een tijdje met een vriend of vriendin en zodra deze `partner' niet meer voldoet, hop, naar de volgende. Daar kunnen van lieverlede ook langdurige verhoudingen en zelfs kinderen uit voortkomen, maar dat behoeft voor de continuering van dit bestaan in het geheel geen bezwaar te zijn.

Tussen de bedrijven door is deze groep `single', bepaald niet de minst boeiende fase. Dit maak ik althans op uit het blad dat deze geuzenaam als titel voert. Het jongste nummer is op te delen in stukjes waarin de lof van het alleen-zijn wordt gezongen en bijdragen over het versieren van andere singles en de consequenties daarvan. Single wil de single dus tegelijk een hart onder de riem steken en zicht bieden op verlossing uit dit solitaire bestaan. Seksueel avontuur is voor de single een plezierige bijkomstigheid: ,,Als jij je lekker voelt bij een trits minnaars of minnaressen in je vakantieperiode, dan is de keuze helemaal aan jou'', schrijft het blad. In het vermaledijde huwelijk mag je, aldus een stuk over monogamie, naar al het lekkers dat voorbijkomt ,,alleen maar kijken, maar er niet aankomen''.

Maar Single waarschuwt voor het voornaamste gevaar van de vrije liefde: kinderen. ,,Bezint eer ge bemint'', kopt het blad, want ,,je kunt dus wel als partners stoppen, maar je ouderschap zul je toch samen moeten afmaken.'' Het blad propageert elders dan ook de BAM (Bewust Alleen Moeder), voor de vrouw die niet wil wachten op de `Prins op het Witte Paard' en een donor haar kinderwens laat vervullen. Die romantische notie verbaast dan weer temidden van de rationaliteit elders in het blad: de overtuiging van het bestaan van De Ware. Alsof welbewuste singles niet allang doorhebben dat de relatiemarkt een tombola is en een `duurzame relatie' een toevalstreffer. Dat is nu ook cijfermatig te onderbouwen, meldt in het blad een demograaf van het CBS: ,,Het is niet meer zoals vroeger, dat relaties en huwelijken voor het leven worden gesloten.''

Nee, Single is niet bepaald een opsteker voor de enkeling die nog in het traditionele huwelijk gelooft. ,,Wat dacht je van de eeuwige strijd die stelletjes hebben over geld'', gruwt manager Manon (38). Een mannelijke single (36), op de vraag van het blad of hij niet bang is alleen oud te worden: ,,De meeste mensen belanden door die angst in een huwelijk waarin ze mekaar doodmartelen. Dáár ben ik pas bang voor.''

Single, verschijnt tweemaandelijks, 4,95 euro.

    • Tom Rooduijn