Schipholgemeenten willen toch bouwen

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn nemen juridische stappen tegen de Nota Ruimte. Zij sturen aan op een kort geding tegen minister Dekker (VROM).

De gemeenten voelen zich benadeeld door kabinetsplannen. In de nota staat dat in de wijdere omgeving van Schiphol geen nieuwe woningen meer gebouwd mogen worden. Daardoor kunnen plannen voor onder meer de bouw van 6.500 woningen in de Legmeerpolder bij Amstelveen niet doorgaan.

Ook de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn vrezen belemmeringen in de woningbouw. Het kabinet wil met de ruimere `vrijwaringszone' voorkomen dat in de toekomst nog meer omwonenden geluidshinder ondervinden van het luchtverkeer.

De drie gemeenten vinden dat minister Dekker hun te weinig inspraak heeft gegeven. Ook de oppositie in de Tweede Kamer wilde de nieuwe Nota Ruimte aan een nieuwe inspraakronde onderwerpen. Een motie hiertoe van de PvdA werd echter verworpen. Minister Dekker liet weten een zware inspraakprocedure overbodig te vinden. Volgens haar is de nota een samenvoeging van eerdere rijksnota's waarop wel inspraak mogelijk is geweest.

De drie gemeenten wijzen dit argument af. ,,Indien de Nota Ruimte uitsluitend een samenvoeging zou zijn, dan is de aanpak plausibel. In de nota staat echter nieuw beleid, zoals de vrijwaringszone van 20 Ke (Kosten-eenheden, een geluidsnorm, red.), die strengere grenzen stelt aan gebieden waar in verband met de geluidshinder rondom Schiphol wel en niet mag worden gebouwd. Hiervan was in eerdere nota's nog geen sprake'', aldus de drie gemeenten. De nota is volgens de gemeenten ,,strijdig met hogere regelgeving''.

Komende maandag bespreekt de Tweede Kamer inhoudelijk de kabinetsplannen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland tot het jaar 2030.