PvdA peilt leden over burgemeester

De PvdA gaat dit najaar een ledenraadpleging houden over de gekozen burgemeester. Dat heeft het partijbestuur besloten. Het is voor het eerst dat de PvdA een politiek standpunt inzet van een referendum maakt. De leden geven een `zwaarwegend advies' aan de Kamerfractie. Zij spreken zich uit over een vanmorgen verschenen advies van de PvdA-projectgroep Democratische en Bestuurlijke Vernieuwing. Deze adviseert de gekozen burgemeester niet eerder dan in 2010 in te voeren. Daarmee wijst de PvdA de kabinetsplannen af om al in 2007 de direct door de lokale bevolking gekozen burgemeester in te voeren.