Ontslagen op Terra College

Het Terra College in Den Haag schrapt vijftig tot zeventig arbeidsplaatsen. Gedwongen ontslagen zijn vrijwel zeker en het geld voor een sociaal plan ontbreekt. Op het Terra Collega werken nu ongeveer 450 mensen.

De school wijt de ontslagen aan teruglopende aantallen leerlingen. De Algemene Onderwijsbond (AOb) spreekt echter van mismanagement. Volgens een woordvoerder van het Terra College hebben zich voor het komende schooljaar 300 leerlingen minder gemeld dan verwacht.

De terugloop zou, aldus de woordvoerder tegen het ANP, deels zijn veroorzaakt door het schietincident waarbij scholier Murat D. onderdirecteur Hans van Wieren doodschoot. Volgens de Onderwijsbond zouden zich juist meer leerlingen hebben aangemeld op de vmbo-vestiging waar het schietincident zich voordeed. Volgens de bond heeft het Terra College, ontstaan uit een herschikking van scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden en SCO Lucas, bij de fusie minder geld meegekregen van de fusiepartners.

De directie wist rond de jaarwisseling al van de problemen maar heeft het personeel niet ingelicht, aldus de AOb.