Moskee mag niet opvallen

Rotterdam wil voortaan alleen nog moskeeën die wat betreft architectuur en materiaalgebruik passen in het stadsbeeld. De bepaling in bestemmingsplannen dat voor `torens bij religieuze gebouwen' automatisch een bouwhoogte is toegestaan van 35 meter, wordt geschrapt.

Dit staat in de notitie Ruimtelijk moskeebeleid 2004. Kader voor nieuwbouw en verbouw van gebedshuizen, die het college vanmorgen heeft gepresenteerd. Aanleiding voor het nieuwe moskeebeleid is de discussie die vorig jaar ontstond rond de bouw van een nieuwe, grote moskee. Met een koepel van 25 meter hoog en twee minaretten van elk 50 meter wordt deze Essalam-moskee de grootste moskee van Europa.

Burgemeester Opstelten en wethouder Marco Pastors (Ruimtelijke Ordening, Leefbaar Rotterdam) lieten bij de eerstesteenlegging al openlijk weten ongelukkig te zijn met omvang en uitstraling van de moskee. In de notitie zeggen zij nu een `nieuw, evenwichtig moskeebeleid' voor te staan, omdat ,,er veel mensen zijn die vragen stellen en zorgen hebben bij een grote moskee (...) die qua architectuur de verschillen tussen culturen visualiseert en accentueert''.

Voortaan geeft het college de voorkeur aan hergebruik van ,,passende, bestaande gebouwen'' zoals leegstaande of vrijkomende kerken boven nieuwbouw. Behalve het voordeel van architecturale inpassing in de omgeving biedt dit ,,ook flexibiliteit ten aanzien van toekomstig gebruik, bijvoorbeeld als er door secularisatie onder moslims een overcapaciteit aan islamitische gebedshuizen zou ontstaan''.