`Kosten van innen belasting betalen'

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) overweegt de politiekosten van het innen van belastingschulden op woonwagenkampen en andere zogenoemde belastingvrijplaatsen door te berekenen aan de bewoners. Hij zei dit gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer op een suggestie van Kamerlid Van As (LPF).

,,Emotioneel en rationeel vindt de heer Van As mij aan zijn zijde'', aldus Remkes. Hij kondigde aan er binnenkort op terug te komen tijdens een Kamerdebat over het doorberekenen van een deel van de politiekosten bij grote evenementen, zoals voetbalwedstrijden.

De Kamer steunde gisteren in grote lijnen een actieplan van staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) en Remkes voor het aanpakken van agressieve groepen belastingweigeraars, die vooral te vinden zijn in woonwagenkampen, in het prostitutiemilieu en dergelijke. Uit onderzoek van Financiën is gebleken dat in het verleden door de fiscus op grote schaal onwettige (contra legem) afspraken zijn gemaakt met dergelijke groepen. Die afspraken hielden bijvoorbeeld in dat woonwagenbewoners en andere wanbetalers slechts een laag belastingtarief in rekening gebracht kregen of dat hun belastingschuld werd verrekend met hun bijstandsuitkering.

Wijn kondigde enkele weken geleden aan een einde te willen maken aan dergelijke illegale afspraken. Bovendien zullen de belastingvrijplaatsen voortaan niet langer ongemoeid worden gelaten door de fiscus, ook niet als de bewoners met geweld dreigen. Zo nodig wordt daarbij de politie ingeschakeld. Gisteren nog vond een inval plaats op het Maastrichtse woonwagenkamp Vinkenslag, waarbij belastingambtenaren en politie samenwerkten. Vinkenslag staat al enkele weken in het centrum van de belangstelling, omdat burgemeester Leers van Maastricht enkele invallen heeft laten doen om illegale praktijken (zoals het aftappen van stroom en het kweken van wiet) aan te pakken.

CDA en VVD waarschuwden in het debat dat door ,,verstarring'' belastinginspecteurs geen individuele regelingen meer zouden kunnen treffen. Daarvan is volgens Wijn geen sprake. Ook verzekerde hij dat door de Belastingdienst ook ontduiking door het `grootkapitaal' wordt aangepakt.