Kamer krijgt geen Irak-informatie MIVD

Het kabinet wil de Tweede Kamer geen vertrouwelijke ambtelijke analyses en documenten van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) geven over het kabinetsbesluit om de oorlog tegen Irak politiek te steunen.

Openbaarheid van deze documenten zou het functioneren van de inlichtingendiensten en van de overheid schaden, zo schrijft het kabinet in een brief aan de Kamer.

De brief was door verschillende partijen gevraagd na onderzoek van NRC Handelsblad naar de manier waarop de Kamer is geïnformeerd over de dreiging van de Iraakse massavernietigingswapens.

Voor de VS en het Verenigd Koninkrijk was deze dreiging in maart 2003 reden om Irak aan te vallen. Inmiddels lopen er in deze landen onderzoeken naar het aandikken van informatie over de massavernietigingswapens.

De Nederlandse regering steunde de oorlog omdat Irak VN-resoluties schond. Daarnaast is er een eigen afweging gemaakt over de Iraakse dreiging.

Uit documenten van Defensie bleek dat de MIVD, voordat de oorlog begon, ,,regelmatig tot andere conclusies is gekomen dan de Amerikaanse en Britse leiders presenteerden.'' Daarbij heeft de Tweede Kamer ,,over het geheel genomen'' informatie gekregen die stoelde op de mening van de MIVD, maar er zijn ook uitspraken gedaan ,,die zorgvuldiger geformuleerd hadden kunnen worden'', aldus de documenten.

Minister Kamp (Defensie) wijst er in de brief op dat er ook gegevens beschikbaar waren van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Het kabinet zegt niet of die afweken van de analyses van de MIVD. In de brief staat wel dat de AIVD ,,verwervingspogingen van Irak'' constateerde, die de regering ,,sterkten in de conclusie dat het regime in weerwil van VN-resoluties bleef streven naar het bezit van massavernietigingswapens.'' Het kabinet gaat niet in op de vraag of MIVD en AIVD begin 2003 vonden dat Irak massavernietigingswapens had en een acute dreiging vormde. Volgens de brief kan het kabinet niet ingaan ,,op vragen over bronnen, werkwijze en actueel kennisniveau van de inlichtingendiensten.''

Uit interne stukken bleek vorige week ook dat de juridische diensten van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie begin 2003 nuanceringen plaatsten bij de legitimatie van de oorlog, die zonder een expliciete VN-resolutie werd gevoerd. De directeur juridische zaken van Defensie noemde zelfs alleen een dergelijk mandaat de grondslag voor een rechtmatige aanval. Het kabinet wil de ambtelijke stukken niet publiek maken omdat het ,,persoonlijke beleidsopvattingen'' betreft en openbaarmaking de volkenrechtelijke positie van Nederland kan raken.