Kabinet eens over financiering haven

Het kabinet is het eens geworden over een investering van in totaal 1,4 miljard euro in de haven van Rotterdam. Dat blijkt uit het voorstel van minister Zalm (Financiën, VVD) aan het kabinet. Een deel van het geld is bestemd voor de aankoop van aandelen door de staat in het per 1 januari verzelfstandigde havenbedrijf van Rotterdam. Verder kan Rotterdam een financiële bijdrage van het rijk tegemoet zien voor de aanleg van de tweede Maasvlakte, die in 2010 gereed moet zijn. De kosten van dit project bedragen 2,5 miljard euro; het is de bedoeling dat het rijk daarvan ongeveer een kwart financiert.

De betrokkenen, zoals de gemeente Rotterdam, wilden vanmorgen nog geen commentaar geven, omdat het kabinet aanstaande vrijdag formeel nog moet belissen over het plan. Voor vrijdagmiddag is een persconferentie gepland om de zaak wereldkundig te maken.

Over de financiering van de Maasvlakte heeft lang onenigheid bestaan. Zalm is nooit een voorstander geweest van de tweede Maasvlakte. Op aandrang van het Centraal Plan Bureau werd krachtig op de rem getrapt door de overheid. Het financiële echec met de Betuwelijn heeft Zalm een beetje kopschuw gemaakt en daarom wenst hij meer zekerheden voor de overheid rond de aanleg van de tweede Maasvlakte.

Zalm eiste een beslissende stem op in het havenbedrijf in ruil voor een financiële tegemoetkoming van het rijk. Daar voelde de gemeente Rotterdam, de feitelijke beheerder van de haven, weer niet voor. Rotterdam reageerde onaangenaam verrast op de overheidsplannen. Vervolgens hebben de onderhandelingen zich weer maanden voortgesleept.

Nu ligt er een voorstel aan het kabinet van Zalm op tafel waarin alle partijen zich kunnen vinden. Eerder was sprake van een participatie van de overheid van twintig, dertig procent in het havenbedrijf, waarvan de gemeente Rotterdam de beheerder blijft. Vrijdag moet de zaak in de ministerraad definitief worden afgerond.