Ivo legt verantwoording af over zijn doelen

Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam en `zijn' wethouders van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD legden gisteren verantwoording af voor het beleid van de afgelopen twee jaar. In de hal van de centrale bibliotheek konden burgers met het college discussiëren over stellingen als `de stad is de afgelopen twee jaar schoner geworden' of `veiligheid gaat boven privacy'.

De verantwoordingsdag was aangekondigd in het collegeprogram en past in het beleid van B en W om regelmatig de mening van burgers over het beleid te peilen. Ook hecht het college aan contact met burgers, reden voor onder meer een stadsdebat op internet en een tweewekelijks gesprek bij Radio Rijnmond met de burgemeester (Met wie? Met Ivo!).

Gisteren deden enkele honderden belangstellenden mee aan het debat met het college, schoven aan bij spreekuren van wethouders of vulden een formulier in waarin hun werd gevraagd wat zij merken van de zogenoemde targets van het college. Over hoe het halverwege de collegeperiode staat met het halen van deze ruim zestig doelen praat morgen de gemeenteraad met het college. In een tussentijdse evaluatie oordeelt het college zelf dat het streven naar veruit de meeste targets op schema ligt, met name die op het gebied van veiligheid. Zulke doelen zijn bijvoorbeeld `geen enkele wijk wordt onveiliger', `aanpak graffiti in het openbaar vervoer' of `extra inzet camera's'.

Een ruime meerderheid in de zaal bleek het gisteren eens met collegemaatregelen als preventief fouilleren en cameratoezicht. Sommigen grepen de gelegenheid aan om met een specifieke klacht over hun straat te komen, wat hun meestal de belofte opleverde dat de burgemeester of een wethouder er persoonlijk zorg voor zou dragen dat hieraan iets ging gebeuren. Een marktkoopman vroeg om cameratoezicht op de markt naast de bibliotheek. Dat leek het college niet nodig.