Herbouw van kerk in Dresden bijna af

De wederopbouw van de Frauenkirche in Dresden is gisteren met de plaatsing van een koperen koepel met kruis zo goed als voltooid. De ruïne was decennia lang het symbool van de prijs die Duitsland moest betalen voor de wandaden van het Derde Rijk. De gerestaureerde kerk geldt nu als teken van verbroedering in Europa, met name tussen Groot-Brittannië en Duitsland.

Het vergulde kruis is vervaardigd door edelsmid Alan Smith uit Londen, wiens vader in 1945 als piloot deelnam aan het bombardement op Dresden. De replica van het originele kruis werd gefinancierd door de Dresden Trust, een Britse stichting die geld inzamelde ten behoeve van de Frauenkirche. De koepel werd gisteren geplaatst tijdens een eredienst en in het bijzijn van 30.000 toeschouwers, onder wie de Hertog van Kent. Eind jaren vijftig werd de door de Duitsers in 1940 gebombardeerde kathedraal van Coventry al met Duitse giften opgebouwd.

De Frauenkirche, gebouwd tussen 1726 en 1743, doorstond in eerste instantie het Britse bombardement op 13 februari 1945 dat de rest van de trotse barokstad aan de Elbe in puin legde. Twee dagen later zeeg het bouwwerk uit zandsteen alsnog ineen, waardoor een van de markantste kenmerken van de skyline van de stad verloren ging. Ten tijde van de DDR was er weliswaar geen geld en geen animo voor wederopbouw, maar de ruïne werd ook niet opgeruimd. Na de val van de Muur werd, in februari 1990, met de wederopbouw begonnen. Onder het puin werd destijds onder andere het originele kruis gevonden dat in de toekomst in de kerk aan de vernietiging zal herinneren.

De werkzaamheden aan het interieur zullen nog ruim een jaar in beslag nemen. De consecratie moet in oktober 2005 plaatsvinden.