Emigratie is nu hoger dan immigratie

Het aantal emigranten uit Nederland was vorig jaar voor het eerst sinds 1982 hoger dan het aantal immigranten. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

Uit Nederland vertrokken 104.831 mensen, 317 meer dan de 104.514 die zich er in 2003 vestigden.

De daling van het zogeheten migratiesaldo is ingezet in 2001. Het jaar 2000 was een piekjaar wat immigratie betreft: toen kwamen 54.000 meer personen in Nederland wonen dan er vertrokken.

Jan Latten, sociaal demograaf van het CBS, verklaart de daling door de slechte economische omstandigheden en invoering van de strengere Vreemdelingenwet in 2001. De verslechterde werkgelegenheid maakt Nederland minder aantrekkelijk voor zowel autochtonen als allochtonen. Ook zijn er veel minder asielaanvragen.

In 2003 verlieten 46.000 mensen die in Nederland zijn geboren voor minstens drie maanden het land, meestal naar andere Europese landen. België en in groeiende mate Duitsland zijn populair. Een deel van de verhuizers vertrekt wegens de gunstige woningmarkt in de grensstreken. Ook verhuizen meer mensen naar Frankrijk en Spanje. Hieronder bevinden zich veel 55-plussers, de zogenoemde `warme woners'.

Het aantal uit het buitenland terugkerende Nederlanders bedroeg 20.000.

De groep niet-Nederlanders met een westerse achtergrond die naar Nederland emigreert groeit nog (tot 35.852), maar veel minder snel dan in 2000, toen het er 46.568 waren. Tot 2008 verwacht het CBS dat Nederland ook de komende twee jaar een emigratieland blijft, voornamelijk vanwege de arbeidsmarkt. Daarna zal de immigratie aantrekken, om vacatures in Nederland op te vullen. Onder deze immigranten zullen veel mensen uit de nieuwe EU-lidstaten zijn. ,,Iemand zal toch de bus moeten besturen'', zegt Latten.

Voor niet-westerse personen geldt nog altijd een immigratieoverschot, maar ook dit daalt sinds 2001. In 2003 kwamen 49.000 niet-westerse personen in Nederland wonen en vertrokken er 30.000. Het CBS vermoedt dat niet de arbeidsmarkt, maar huwelijk met inwoners van Nederland de drijfveer is. Het migratiesaldo van de traditionele immigratiegroepen Marokkanen en Surinamers is ongeveer gelijk gebleven. Het aantal Turkse immigranten is vorig jaar licht gedaald. Opmerkelijk is dat bij de groep Antillianen in 2003 sprake was van een vertrekoverschot, ondanks de slechte economie van de Antillen.