Eerste Kamer akkoord met antiterreurwet

De Eerste Kamer is gisteren in meerderheid akkoord gegaan met de Wet terroristische misdrijven. Een motie van D66-senator Kohnstamm waarin de regering verzocht werd om op het onderdeel `samenspanning' een spoedadvies aan de Raad van State te vragen, werd verworpen. PvdA, ChristenUnie, SGP, SP, D66 en de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) stemden voor. Strafbaarstelling van samenspanning is volgens Donner nodig om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij vermoedens van voorbereiding van terreuraanslagen. Misdrijven met het doel terrorisme te bedrijven kunnen nu zwaarder worden gestraft. Ook wordt werving voor de jihad strafbaar gesteld.