Dit ís de Koude Oorlog!

Filmmaakster Anna Broinowski wil weten of activiste Helen Caldicott naïef is. Haar hele familie vraagt zich dat bij tijd en wijle af. Broinowski is een nicht van Caldicott en in haar film Helen's War, die morgenavond wordt uitgezonden, volgt ze een jaar lang de kruistocht van haar al meer dan dertig jaar politiek actieve tante.

Broinowksi vermoedt aan het begin van haar film dat ze te maken heeft met een welwillende, maar verstokte kenau die denkt en praat in beelden van de Koude Oorlog. Caldicott wordt razend van die suggestie. ,,Het ís de Koude Oorlog godverdomme!'', schreeuwt ze tegen haar nicht. ,,Alleen nu is-ie heet!''

In het voorjaar van 2002 overtuigt dat Broinowski nog niet, maar wanneer een jaar later de bommen op Bagdad beginnen te vallen, begint het ook bij de filmmaakster te dagen. De 64-jarige Caldicott heeft dan in dat tussenliggende jaar vele zaaltjes in de Verenigde Staten toegesproken, eindeloze signeersessies van haar twee jaar oude boek The New Nuclear Danger achter de rug, een optreden bij CNN's Larry King Live gehad, donaties ontvangen van Richard Gere en Christopher Reeve voor haar nog op te richten denktank en de Amerikaanse media gehaald met haar brief aan de paus waarin ze hem oproept om als menselijk schild naar Bagdad af te reizen. Pas na al die wapenfeiten begint Broinowski in haar tante te geloven. ,,Een dissident kan de wereld niet veranderen, maar iedere stap [voorwaarts] telt'', concludeert ze dan.

Maar meer dan de door Broinowski gestelde vraag over de vermoede naïviteit van Caldicott intrigeert het gegeven hoe slecht zij als familielid haar beroemde tante kent. Caldicott is niet de eerste de beste vredesactivist. Al sinds het einde van de jaren zeventig reist ze de hele wereld rond in haar strijd tegen het nucleaire gevaar. Ze heeft er zelfs haar carrière als succesvol arts voor opgegeven. Een aan haar gelieerde organisatie ontving in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede. En toch heeft Broinowski geworsteld met het voor haar ondoorgrondelijke idealisme van haar tante.

Helen's War bewijst wat dat betreft dat ook een minder gelukt product kan beroeren wanneer sprake is van directe betrokkenheid van de makers. Die betrokkenheid hééft Broinowksi en dat maakt haar film interessant. Als kijker neem je dan de simpele vragen, slechte beelden en montage voor lief.

Helen's War, IKON, morgen, Ned.1, 22.50-23.50u.

    • Floris-Jan van Luyn