Debat over voetbal

Stenigen

Ik heb [...] gezegd, ze moeten Dick Advocaat ophangen. [...] En eigenlijk vind ik: stenig hem. (Jan Mulder in Villa BvD)

Belachelijk

Een goeie vakinhoudelijke (discussie) prima, die mogen mensen met hem (Advocaat) aangaan. Maar hem vervolgens voor alles uitmaken, tot aan stenigen toe, dat is een volstrekt belachelijke vorm van journalistiek.

Ik denk dat het aantal media dat zich moet uitspreken over het voetbal, het hele circus eromheen, dat dat de nuance totaal doet verdwijnen en dat zowel de zenders over elkaar heen rollen als de kranten, om maar met hele extreme meningen te komen. Dat trekt lezers en kijkers. Anders kan ik het niet verklaren. (Oud hockeybondscoach Tom van 't Hek, in het NOS journaal)

Schreeuwnatie

[...] Nederland, dat zich de laatste decennia van calvinistisch getint keuterlandje allengs tot een megalomane schreeuwnatie heeft ontwikkeld, kan de last niet dragen. Achter de oranje cheerleaders, die je inmiddels zelfs bij de kleinste sportevenementen aantreft, gaan in werkelijkheid gefnuikte filisters schuil. Het koortje meningsmakers dat alles wat Oranje is begeleidt, blijkt bij nederlagen voornamelijk tot gefoeter en gekanker in staat. [...] Rob Schouten in Trouw

Mug

Het moest er van komen.

In de Volkskrant van maandag telde ik 12 (twaalf) berichten die betrekking hadden op de door de Tsjechen gewonnen voetbalwedstrijd Nederland-Tsjechië. [...]

Meestal laat de krant als monsieur zich betrekkelijk weinig aan de sport gelegen liggen. Men erkent dat er sprake is van een belangrijk maatschappelijk verschijnsel, maar Irak gaat natuurlijk voor, of anders het nieuw kiestelseltje van D66 wel, of de vakbondsopstand tegen het wanbeleid van De Geus.

Maar in het aangezicht van een zo reusachtige hoeveelheid mening over één voetbalwedstrijd heeft men blijkbaar niet willen achterblijven. Want waarachtig: in de krant van gisteren verscheen onder het enigszins populaire kopje Duivel Dick een hoofdredactioneel commentaar! De strekking was dat de bondscoach met z'n fatale wissel waarschijnlijk inderdaad z'n vak niet verstaat, maar dat het niet aangaat hem daarom ,,tot de grote duivel uit te roepen''. En de gedenkwaardige laatste zin luidde: ,,Een wat zakelijker houding zou de media niet misstaan.''.

Dat vond ik bijna schattig. De ene dag maken ze twaalfvoudig van de mug een olifant, en de volgende ochtend manen ze het opgezweepte volk tot rust en bezinning, en eisen ze van zichzelf ,,een zakelijker houding'', die de olifant weer tot mug kan herleiden.

En dan hebben we het alleen nog maar over die ene Volkskrant, en nog niet eens over al die andere dagbladen, en al die radio- en televisierubrieken waar ze nu al drie etmalen achter mekaar over de mug doormeieren, liefst in gezelschap van intellectuelen als Herman Pleij en John de Mol en ten overstaan van miljoenen voetballiefhebbers die [...] ook allemaal van mening zijn dat Advocaat opgehangen. levend begraven, gestenigd, geëxcommuniceerd en gevierendeeld moet worden. (Jan Blokker in de Volkskrant)