Civiele rechter sneller

Nederlandse rechters doen ingrijpende voorstellen aan minister Donner van justitie om het verloop van civiele rechtszaken, rechtszaken tussen particulieren, te verbeteren. Zij willen dat de civiele rechter (net als de strafrechter) mondeling uitspraak kan doen op de zitting, procespartijen mogen niet meer onbeperkt getuigen laten horen door rechters, en partijen moeten voorstellen kunnen doen om een eenmaal gewezen vonnis achteraf te verbeteren.

De aanbevelingen van een commissie van civiele rechters staan in een rapport met vijftig wijzigingsvoorstellen voor het verbeteren van burgerlijke rechtsspraak. De commissie heeft de `verbetervoorstellen civiel' gisteren aan de minister aangeboden. Het rapport is een initiatief van de raad voor de rechtspraak, de organisatie die de belangen van de gerechten in Nederland behartigt.

De commissie, waarin rechters en niet-rechters zitten, kreeg de opdracht met `orthodoxe en onorthodoxe' voorstellen te komen. De gerechten vrezen dat Donner door zijn werk aan ingrijpende plannen om de rechtspraak slagvaardiger te maken, de praktische verbeteringen vergeet. ,,In volle verwachting van de rijpende vruchten hoog in de boom, verliest men al gauw het zicht op laaghangend fruit'', schrijft de commissie.

De voorstellen hebben betrekking op vrijwel alle aspecten van civiele procedures. Zo stelt de commissie voor publicaties van faillissementen en schuldsaneringen in het vervolg op het internet te doen. Nu gebeurt dat in de Staatscourant en andere nieuwsbladen. In de praktijk lezen schuldeisers, voor wie de mededeling bedoeld is, deze advertenties nauwelijks en zijn ze erg duur. Ook wil de commissie dat de behandeling van grote aantallen sterk vergelijkbare zaken, zoals incassozaken van telecombedrijven en verzekeraars, geautomatiseerd worden.