Vergeten held

Op de Achterpagina van deze krant stond op 14 juni een interessant artkel over de als vergeten held aangeduide majoor Lodewijk Thomson. Op de bijgeplaatste foto stond betrokkene echter als kapitein afgebeeld, te zien aan de drie sterren op de kraag van zijn cape en van zijn jas.

Gezien zijn overige kledij was Thomson lid van een der zogenoemde `bereden wapens', krijgsmachtonderdelen die te paard hun diensten verrichtten. Zijn gespoorde laarzen duiden daarop. Het embleem op zijn pet doet vermoeden dat hij tot het wapen der Marechausee behoorde. Ook de vermelding dat zijn missie erop was gericht een Albanese gendarmerie op poten te zetten, wijst daarop.

    • Mr. Th.H.R.M. Houba
    • Reserve Majoor Inf. B.D